THE HORSE COMMUNICATOR

MIND - BODY - SOUL

Is your horse a real athlete? Or do you enjoy hours of relaxins walks together? Both sport and recreational horses will benefit from our services! Because no matter what you do with your horse, one thing is certain: you want a horse with a healthy body and a happy mind! At The Horse Communicator you have come to the right place. In addition to consultations based on holistic medicine/nutrition advice and bioresonance, we also provide professional (online) courses and masterclass events to keep your horse mentally and physically healthy. 

CONSULTATION

Holistic medicine based on different treatment techniques, bioresonance and nutritional advice.

COURSES

Take a look at our wide range of professional training courses and turn your passion into your profession!

MASTERCLASS EVENT

A three-day event in which we delve into the knowledge of movement, neurology or connection with the horse.

Does your horse suffer from any of the following problems? Then we can definitely recommend a consultation!

 • Chronic problems for which no cause can be found
 • Leg/bone problems (osteoarthritis, lameness, kissing spines, ECVM, OCD,…)
 • Metabolic problems (PPID, KPU, EMS, IR,…)
 • Hormonal problems (fertility, behavioral changes,…)
 • Laminitis
 • Digestive problems (stomach ulcers, frequent yawning, colic,…)
 • Skin problems (Summer eczema, allergies, mudfever, rain rot, sarcoids, melanomas,…)
 • Infectious diseases (lyme disease, tetanus, strangles, flu,…)
 • Muscle problems (Cramping, PSSM,…)
 • Neurological problems (Wobbler, lameness, epilepsy, narcolepsy,…)
 • Respiratory problems (COPD,…)
 • Obsessive behavior (weaving, crib biting,…)
 • Depression, anxiety, aggression/dominance
 • Girthy
 • Learned Helplessness
 • Trauma processing
 • Protest in case of pain (biting, rearing,…)
 • Other ‘problem’ behavior
Equine Healing Practitioner

Help horses recover mentally and physically from trauma through aromatherapy, reiki and healing.

More information
Equine Acupressure Practitioner

Acupressure is part of Traditional Chinese Medicine (TCM). Thanks to TCM, we help the horse to feel in balance and to promote his general health.

More information
Equine Massage Therapist

In our 'Equine Massage' course we do not only look at different massage techniques, but also at the neurology and movement of the horse.

More information
Equine Functional Nutritionist

We take a closer look at how the digestive system works and why certain foods are extremely important for preventing physical and mental problems.

More information
Inner Connection Coach

In this training we will go deeper into the connection between humans and horses. In addition to the psychology of the horse, we also go very deeply into the psychology of humans.

More information
Equine Movement Coach

In this training we go deeper into movement through neurology and the science of movement. In addition to the basics of kinematics, we will mainly look at how the brain and nervous system of the horse works.

More information
Previous
Next


Your dreamjob into reality…

Our training courses help you achieve your goal!

Why follow our courses?

– We have been active with our professional courses for years, so we have been able to select what works and what doesn’t
– We see our customers achieve their dream job
– We have years of experience in treating, training and educating horses
– After completing your training you will be registered as a practitioner on our website, so customers will also find you easily
– Our practitioners often work together, we absolutely want to keep this vibe and energy. Do you not like competition and do you want to work together? Then you have definitely come to the right place!

MASTERCLASS EVENT

When is a Masterclass event something for you?

– You have lost the fun with your horse that you used to have
– Your horse is mentally out of balance so that you both no longer experience pleasure in traning
– Your horse is physically out of balance, causing you to experience many problems such as physical asymmetry, crookedness,…
– Your horse is no longer having fun and is labeled ‘lazy’
– Your horse cannot perform at a competition like at home
– Your horse may react anxiously and find it difficult to relax
– You don’t know where to start to better understand your horse
– You want to build a bond with your horse  but you don’t know where to start
 

NES miHealth

Your own therapist at your home, 24/7? That is now possible!

In addition to a treatment, you can also purchase the NES miHealth yourself to support the health of your horse, yourself and your other animals at home. By taking a scan that you perform yourself, we receive all information about that animal/person. We create a specific treatment plan and send it back to the NES miHealth. In addition, you can also treat symptoms without a scan in the event of pain, acute trauma,... This way you can support yourself and your animals daily without having to move!

TOPHORSE food and supplements

TOPHORSE is our own brand of organic food and supplements. Our food and supplements are free from grains, pseudograins, sugar, starch, soy and molasses. In addition, we have a separate, specific mix of food for each type of horse (senior, insulin resistant, sport,...) for a good source of energy, vitamins and minerals. In addition, tasty herbs and amino acids have been added for every type of horse and his/her needs. Our supplements are completely based on organic herbs. Our range focuses on horses with various problems such as metabolic problems, eczema,...

THE HORSE COMMUNICATOR

MIND - BODY - SOUL

Is je paard een echte atleet? Of genieten jullie samen van uren wandelplezier? Zowel sport- als recreatiepaarden zijn welkom bij ons! Want ongeacht wat je samen met je paard doet, één ding is zeker: je wilt een paard met een gezond lichaam en een gelukkige geest! Bij The Horse Communicator bent u aan het juiste adres. Naast consulten op basis van holistische geneeskunde/voedingsadvies en bioresonantie, geven wij ook professionele (online) opleidingen en masterclass events om je paard mentaal en fysiek gezond te houden.

CONSULT

Holistische geneeskunde op basis van verschillende behandelingstechnieken, bioresonantie en voedingsadvies.

OPLEIDINGEN

Neem een kijkje in ons aanbod van professionele opleidingen en maak van je passie je beroep!

MASTERCLASS EVENT

Een driedaags evenement waarin we ons verdiepen in de kennis rond beweging, neurologie of connectie met het paard.

Heeft uw paard last van één van de volgende problemen? Dan kunnen wij een consult zeker aanraden!

 • Chronische problemen waar geen oorzaak voor gevonden kan worden
 • Been-/botproblemen (Artrose, kreupelheid, kissing spines, ECVM, OCD,…)
 • Metabole problemen (PPID, KPU, EMS, IR,…)
 • Hormonale problemen (vruchtbaarheid, gedragsveranderingen,…)
 • Hoefbevangenheid
 • Spijsverteringsproblemen (Maagzweren, vaak geeuwen, koliek,…)
 • Huidproblemen (Zomereczeem, allergie, mok, regenrot, sarcoïden, melanomen,…)
 • Infectieziektes (ziekte van lyme, tetanus, droes, griep,…) 
 • Spierproblemen (Spierbevangen, PSSM,…)
 • Neurologische problemen (Wobbler, hanentred, epilepsie, narcolepsie,…) 
 • Ademhalingsproblemen (COPD,…)
 • Stalondeugden (weven, kribbebijten,…)
 • Depressie, angst, agressie/dominantie
 • Singeldwang
 • Learned Helplessness
 • Traumaverwerking
 • Protest bij pijn (bijten, steigeren,…)
 • Ander ‘probleem’ gedrag
Equine Healing Practitioner
Help paarden om mentaal en fysiek te herstellen van trauma dankzij aromatherapie, reiki en healing.
Meer informatie
Equine Acupressure Practitioner
Acupressuur is een onderdeel van Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM). Dankzij TCM helpen we het paard zijn rust terug te vinden en zijn gezondheid te bevorderen.
Meer informatie
Equine Massage Therapist
In onze opleiding van ‘Equine Massage’ kijken we niet alleen naar verschillende massagetechnieken, maar ook naar de neurologie en beweging van het paard.
Meer informatie
Equine Functional Nutritionist
We gaan dieper in op hoe het verteringsstelsel werkt en waarom bepaalde voedingsmiddelen enorm belangrijk zijn voor fysieke en mentale problemen te voorkomen.
Meer informatie
Equine Health Practitioner
n deze opleiding gaan we dieper in op het werken met de nes miealth. Via bioresonantie leer je het paard te scannen en te behandelen.
Meer informatie
Inner Connection Coach
In deze opleiding gaan we dieper in op de connectie tussen mens en paard. Naast de psychologie van het paard gaan we ook zeer diep in op de psychologie van de mens.
Click Here
Equine Movement Coach
In deze opleiding gaan we dieper in op de beweging via neurologie en wetenschap bij het paard. Naast de basis van bewegingsleer gaan we vooral kijken naar hoe het brein en het zenuwstelsel van het paard werkt.
Click Here
Previous
Next


Je droomjob tot realiteit…

Onze opleidingen helpen u uw doel te bereiken!

Waarom bij ons een opleiding volgen?

– We zijn al jaren actief met onze opleidingen, hierdoor hebben wij kunnen selecteren wat werkt en wat niet
– We zien onze klanten hun droomjob verwezenlijken
– Zelf hebben we al jaren ervaring in het behandelen, trainen en opleiden van paarden
– Na het afronden van uw  opleiding zal u als practitioner op onze website geregistreerd staan, zo zullen klanten je ook makkelijk vinden
– Onze practitioners werken vaak samen, deze sfeer willen wij ook absoluut behouden. Hou je dus niet van concurrentie en wil je net samenwerken? Dan ben je zeker bij ons aan het juiste adres!

MASTERCLASS EVENT

Wanneer is een Masterclass event iets voor u? 

U hebt het plezier met uw paard verloren dat u vroeger had
Uw paard is mentaal uit balans is waardoor jullie beide geen plezier meer ervaren
Uw paard is fysiek uit balans is waardoor u veel problemen ervaart zoals lichamelijke asymmetrie, scheefheid, protest,…
Uw paard heeft geen plezier meer en wordt bestempeld als ‘lui’
Uw paard kan op wedstrijd niet presteren zoals op het thuisfront
Uw paard kan angstig reageren en kan zich moeilijk ontspannen
Uw weet niet waar te beginnen om uw paard beter te begrijpen
Uw wilt een band opbouwen met uw paard  maar u weet niet waar te beginnen

NES miHealth

Je eigen therapeut bij jouw thuis, 24/7? Dat is vanaf nu mogelijk! Via de NES miHealth kan je de gezondheid vanuw paard, uzelf en uw andere dieren thuis ondersteunen. Door een scan te nemen die u zelf uitvoert, krijgen wij alle informatie over dat dier/persoon. Wij maken een specifiek behandelingsplan aan en sturen deze terug naar de NES miHealth. Zo kan u dagelijks uzelf en uw dieren ondersteunen. Ook kan u op specifieke problemen werken. De NES miHealth kan zowel bij fysieke (hoefbevangenheid, kreupelheid, pijn, chronische ziekten, metabolische problemen,...) als mentale (angst, depressie, woede, aangeleerde hulploosheid,...) problemen ondersteuning bieden!

TOPHORSE voeding en supplementen

TOPHORSE is ons eigen merk van biologische voeding en supplementen. Onze voeding en supplementen zijn vrij van granen, pseudogranen, suiker, zetmeel, soja en melasse. Daarnaast hebben we voor elk type paard (senior, insulineresistent, sport,...) een aparte, specifieke mix van voeding voor een goede bron van energie, vitaminen en mineralen. Daarnaast zijn er ook smakelijke kruiden en aminozuren toegevoegd voor elk type paard en zijn/haar behoeftes.

Onze supplementen zijn volledig op basis van biologische kruiden. Ons gamma richt zich op paarden met verschillende problemen zoals metabole problemen, eczeem,...
Scroll Up